100 thủ thuật excel hữu ích-Bài 7

57.  Xuống dòng trong một ô Excel

Việc nhập nhiều ký tự vào trong một ô Excel dẫn đến các ký tự trong ô sẽ bị lấp đi, để giải quyết vấn đề này có 2 cách:

Cách 1: Sử dụng Wrap Text (tự động xuống dòng)

Bước 1: Các bạn chọn ô cần xuống dòngBước 2: Trong tab Home các bạn chọn Wrap Text trong Alignment

Kết quả

Cách 2: Sử dụng tổ hợp phím Alt + Enter(xuống dòng thủ công bất cứ vị trí nào).

Bước 1: Đặt con trỏ chuột vào vị trí các bạn muốn xuống dòng.

Bước 2: Nhấn tổ hợp phím Alt + Enter, các bạn sẽ được kết quả như sau:

Kết quả

Bài viết liên quan

Tư vấn đặt hàng 093.261.1363